Skip to content

Egzoz Fanı

CLIMACS Egzoz ve Besleme Fanları, farklı filtre konfigürasyonları sayesinde konut ve endüstriyel alanlardan kirli havayı tahliye ederken mahale taze hava sağlar.

Hücre aspiratörleri, ısıtma veya soğutma olmaksızın sadece havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Havanın fiziksel özelliklerine bağlı olarak, ortam havasını temizlemek için düşük veya yüksek emme / üfleme kapasitesine sahip olarak tasarlanabilir. Tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen bu ünite, filtre kartuşlu veya kartuşsuz olarak kullanılabilmektedir.

Endüstriyel Egzoz ve Besleme Fanları

Filtre kartuşlarında kullanılan filtre tipleri

G-4 sınıfı toz tutucu ön filtre
Metal yağ tutucu filtre
Karbon filtre
Metal fiber tutucu filtre
Hücre aspiratörleri, montaj yerine, hava kanallarının durumuna, emiş ve üfleme yönlerine göre tasarlanır.

Climacs Ürünleri İçin Fiyat Teklifi Alın

Konfor, hijyenik, ısı geri kazanımlı, paket tip klima santralleri veya diğer ürünler için proje dosyalarınızı göndererek fiyat teklifi talep edebilirsiniz.

Get Offer