Hastaneler, finansal olarak giderlerini karşılayabilir durumda kalabilmek üzere maliyetleri kısmak ile hasta nüfuslarına sağlanan hizmetin kalitesini artırmak arasındaki dengeyi sabit tutmaya uğraşır. Hastane klima santral sistemlerini ele alırken bu iki mesele hesaba nasıl katılmaktadır?

Hastanelerde Kullanılan Klima Santrallerinin Görevleri

Hastane ortamları, kendi içindeki farklı alanlara özgü çeşitli ihtiyaçlar doğurmaktadır. Genel olarak, klima santralının tüm alanlardaki ana görevleri şunlardır:

  • Yeterli oksijen sağlamak
  • Kabul edilemez seviyelerdeki karbon dioksiti bertaraf etmek
  • Hastalar, personel ve ziyaretçiler için konforlu sıcaklığı korumak

Hastanenin belli kısımlarında klima santrallari için özel işlevsellik gerekmektedir. Örneğin, ameliyathanelerde gerekli olan özel işlevler arasında şunlar yer almaktadır:

  • ortamdaki zararlı mikroorganizmaların azaltılması
  • Ameliyat koşullarını optimize etmek için sıcaklığın düzenlenmesi
  • Ameliyat odasındaki koku ve kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması

Hava Filtreleri ve Hava Akışı

Hastaneler, personel ve hasta nüfusuna etki edecek enfeksiyon ve kirlilik riskini azaltmak üzere muhtemelen diğer tüm endüstrilerden daha fazla çalışmalıdır. Bu sebeple, hasta alanlarına gidecek veya bu alanlardan gelecek enfeksiyon riskini kontrol altına almak üzere bu hava santrallerinde hava filtreleri bulunmalıdır. Buna ek olarak, filtre sistemi hava kanallarının kirlenmesini yeterli düzeyde önlemelidir. Bir hava santralının seçiminde, hastane idaresi sistemin verimliliğini ve yanı sıra kontrol, temizlik ve filtre değişimini de içeren bakımın kolaylığını göz önüne almalıdır.

Uygun biçimde tasarlanmış klima santralleri, ayrıca optimal hava akış tasarımına da sahip olmalıdır. Hava akımı, belli bir hastane yerleşimindeki probleme uygun biçimde yanıt verecek şekilde kalibre edilmiş olmalıdır. Örneğin, ameliyathane içindeki hava akımının, standart bir hasta odasındaki hava akımından farklı şekilde tasarlanması gereklidir. Hava akımı tasarımındaki önemli nokta, hastane içindeki birbirinden farklı alanların her birine ayrı biçimde uyarlanabilir olmasıdır.

Maliyet Etkinliği ve Bunun Hizmet Kalitesi ile İlişkisi

Doğru tasarlanmış ve monte edilmiş bir klima santralı sistemi hem maliyet etkinliği hem de servis hizmeti hedefini aynı anda nasıl tutturabilir? Ameliyathane örneğini ele alalım.

Bir ameliyathanedeki klima santralı sisteminin en üst önceliğinin hijyen olacağına kuşku yoktur. Cerrahi müdahaleler yapılırken, klima santralının hedefi havada asılı olan patojenleri açık yaradan uzaklaştırmak ve havadaki toplam patojen konsantrasyonunu düşürmektir. Bu sayede, tıbbi olarak emniyetli tedavi ortamı yaratılır ve hasta bakımına büyük katkı sağlanır.

Pekiyi, bunun hastane maliyetlerin etkisi nasıldır? Hastaların daha hızlı iyileşmesinin sağlanması hastanede kalış süresinin kısaltılması yoluyla maliyetleri azaltır ve personel verimliliğini artırır. Hastalara optimal tedavi sağlandığında,  hastane işletme maliyetleri azalır. İnatçı enfeksiyonların yol açacağı iş yükü personelin üzerinden alınmış olur ve hastane idaresi bu tür bir tedavinin işletimsel maliyetlerinden kurtulur.

Hastane klima santralı sistemlerinin önemi düşünüldüğünde, mevcut klima santralı sisteminizi, hasta tedavi sürecine katkı sağlama ve işletme maliyetlerini azaltma hedeflerini gerçekten karşılayıp karşılamadığı bakımından değerlendirmek akıllıca olacaktır. Klima santralinizin daha ileri bir değerlendirmeye tabi tutulmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Hastane klima santrallerindaki yıllara dayanan deneyimimiz ile ihtiyacınız olan hava kalitesini size sunacak çözümü sağlamak üzere hemen bugün birlikte çalışalım.

Tavsiye Edilen Yazılar